En enklere og bedre matlagingshverdag
Til kassen
Totalt: 0
Handlekurv / 0 produkter

Handlekurven er tom

Usikker på hvor du skal starte?
Se våre nyheter
TOTALT 0,-

Angrerett & reklamasjon

Opplysninger om utvidet angrerett på Thermomix TM6 for forbrukere

Når Thermomix er kjøpt via vår nettbutikk, har du rett til å gå fra denne avtalen innen 30 dager etter mottakelse av Thermomix. Angrefristen utløper 30 dager etter den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren, får varene i fysisk besittelse. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

For å kunne benytte angreretten, må du innen de gitte frister underrette oss skriftlig på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen (f.eks. ved å benytte angreskjemaet som sendes ut sammen med ordrebekreftelsen, i et brev sendt med post eller e-post) til følgende adresse: 

Mixto AS, Drammensveien 127, 0277 Oslo

E-post: kundeservice@mixto.no 

Produktet må returneres i samme emballerte tilstand som ved utsendelse, og alle deler både mht produkt og emballasjeelementer, må være på plass. For å få full tilbakebetaling av ordreverdien ved å benytte seg av angreretten, må varen være i såkalt vesentlig uforandret stand.

Er forsegling brutt og varen er brukt, kan man som utgangspunkt ikke benytte angreretten. Mixto tilbyr allikevel muligheten til å returnere varen mot at det tilbakeholdes en andel av kjøpesummen tilsvarende den verdireduksjon som varen har fått ved bruk. Denne reduksjonen bedømmes i all hovedsak ut ifra hva varen kan selges for som brukt.

Du må returnere varene eller levere dem til oss, uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag du underrettet oss om at du ville gå fra avtalen. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt. Du må selv bære de direkte kostnadene ved å returnere varene. Du er ansvarlig for en eventuell reduksjon i varenes verdi, samt et returgebyr på kr. 1200. 

Dersom du går fra denne avtalen, skal vi tilbakebetale alle innbetalinger vi har mottatt fra deg, herunder leveringskostnadene, med fratrekk for et eventuelt verditap og returgebyr på kr. 1200. Tilbakebetalingen gjennomføres uten unødig opphold. 

Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen. I tilfeller der angrefristen er overholdt og varen returneres i vesentlig uforandret stand, vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen. Tilbakebetalingen vil finne sted etter at vi har fått varene tilbake og undersøkt dem.

Returbetaling gjennomføres innen 14 dager etter at returvaren er bekreftet mottatt av Mixto As. 

For angrerett på øvrige produkter i Mixto sin nettbutikk, utløper angrefristen 14 dager etter kundens mottakelse av varer. Se gjeldene forbrukerlovsgivning for mer informasjon.

Kansellering

Dersom handelen kanselleres utenom angrerettsbestemmelsene, må retur av varene avtales skriftlig med Mixto på forhånd. Varer som er åpnet, benyttet, har ødelagt emballasje o.l. kan som hovedregel ikke returneres.Henvendelse med ordrenummer kan sendes til kundeservice@mixto.no. Dersom kansellering aksepteres, vil det påløpe et kanselleringsgebyr a kr 500,- i tillegg til kostnader nevnt ovenfor.

Reklamasjonsrett for forbrukere
Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.

Reklamasjon må skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. For feil på motor er reklamasjonsfristen fem år.

Ved reklamasjon, vil retting foretas uten kostnad for kjøperen. Mixto ved Serviceavdelingen vil tilrettelegge for forsendelse av varen til verksted. Det bestrebes en behandlingstid av reklamasjonssaker på 2 uker eller mindre.
Dersom feilen skyldes forhold som kjøper selv står ansvarlig for, må kjøperen selv dekke alle utlegg og kostnader til reparasjonsarbeidet og deler. Forbrukeren kan ikke gjøre krav gjeldene dersom feilen eller svikten er en følge av:

a) Installasjoner som ikke er utført i overensstemmelse med offentlige bestemmelser eller i strid med produktets medfølgende monterings-/bruksanvisning.
b) Mangelfullt vedlikehold, behandling i strid med monterings-/bruksanvisning eller annen uforsvarlig behandling.
c) Inngrep eller reparasjoner utført av en ikke autorisert reparatør og/eller bruk av uoriginale reservedeler/tilbehør.
d) Uhell eller andre forhold etter leveringen som ligger utenfor Leverandørens kontroll. Dette gjelder blant annet spenningsvariasjon på mer en +/- 10 % av merkespenning, lynnedslag, elektriske forstyrrelser, samt uregelmessigheter i vannforsyningen.
e) Korrosjon/avleiring som følge av plassering i unormalt fuktig rom eller vannkvalitet.
f) Normal slitasje. (Gjennom vanlig bruk utsettes produktet for slitasje som kan nødvendiggjøre ordinært vedlikehold, herunder utskifting av slitasjekomponenter. Normalt vedlikehold som dette må forbrukeren selv bekoste.)

For bestemmelser rundt kjøp av Thermomix til bedrifter, se https://shop.mixto.no/categories/thermomix-til-bedrifter